Eerder stoppen met werken? Het kán zo maar mogelijk zijn…

De RAS en Prikkl geven concreet antwoord op de vraag: kan een schoonmaker of glazenwasser eerder stoppen met werken?

Inleiding

Veel werknemers hebben wel de intentie om hun geldzaken eens uit te zoeken, maar het ontbreekt hen aan actie. Soms omdat het te ingewikkeld lijkt, of omdat ze denken te weten waar ze aan toe zijn. Het komt ook voor dat ze bang zijn voor de uitkomst. Heel zonde. Zeker nu de RVU-regeling het voor veel mensen mogelijk maakt eerder dan de AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen. Gelukkig zijn er organisaties die proactief hulp aanbieden.

Zoals de RAS (Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche). RAS geeft werknemers in de sector de kans om gebruik te maken van gratis hulp bij geldzaken op weg naar je pensioen. En die hulp wordt gegeven door Prikkl. Prikkl biedt begeleiding bij vragen over geld en pensioen, zoals de vraag ‘kan ik eerder stoppen met werken?’

“Daar zorgen we bij de RAS voor. We hebben namelijk afspraken in de CAO gemaakt waarmee werknemers maximaal twee jaar eerder dan 67 jaar kunnen stoppen. En er is een regeling om minder te kunnen werken. Om te bepalen wat dit voor een werknemer betekent, heeft hij inzicht nodig in de impact die dit heeft op de financiële situatie. Het kan namelijk zijn dat hij of zij het in die periode met (veel) minder geld moet doen, valt dat te overbruggen? Of misschien pakt het juist gunstig uit, en kan het pensioen meer naar voren worden gehaald,” vertelt Leila Zariouh, arbeidsjurist bij de RAS.

Leila werkt al tien jaar bij de RAS en zij houdt zich bezig met alle CAO-gerelateerde zaken: van onderhandelingen tot het opstellen van het onderhandelingsresultaat. “De belangrijkste taak van de RAS is het vervullen van een adviserende functie richting de branche en het naleven en toepassen van CAO-afspraken. Onduidelijkheden wegnemen bij werknemers hoort daar zeker bij en daar maak ik mij hard voor. Het gaat om maar liefst 130 nationaliteiten in onze branche, je kunt je voorstellen dat niet alles meteen duidelijk is bij hen. Veel mensen zijn hier niet geboren en krijgen geen volledige AOW, laat staan pensioen. Als je dan eerder wilt stoppen met werken, krijg je het financieel zwaar. En toch zijn daar regelingen voor, die Prikkl op ons verzoek bespreekt met werknemers.”

Perspectief voor werknemer én werkgever

Voor zowel de werknemer als de werkgever zijn de regelingen gunstig. “Iemand die in de schoonmaakbranche werkt, krijgt relatief eerder te maken met fysieke ongemakken; het is nu eenmaal zwaar werk. Veel mensen tellen letterlijk de jaren af om te kunnen stoppen,” ervaart Leila. “En voor werkgevers geldt dat zij liever een gezonde werknemer ‘op tijd’ uitzwaaien, dan een zieke werknemer op leeftijd – die vaak niet meer zal re-integreren – binnen de organisatie te houden. Het doel is immers dat een werknemer gezond en vitaal zijn pensioen haalt.” Stoppen op een prettige manier, met behoud van een uitkering, biedt voor beide partijen perspectief. En precies dát wordt inzichtelijk in de adviezen van Prikkl.

De werkwijze

edereen in de branche die in aanmerking komt* heeft het recht op gratis begeleiding bij geldzaken op weg naar pensioen door Prikkl. En vanaf dat punt gaat het – in positieve zin – anders dan hoe het vaak gaat. Dat komt omdat de RAS ervoor heeft gekozen werknemers proactief te benaderen over de regeling en de mogelijkheid tot keuzebegeleiding rondom de keuzes (eerder) stoppen of minder werken.

Prikkl werkt heel zuiver en simpel volgens een vast stappenplan:

 1. Activatiecampagne

  Alle werknemers die in aanmerking komen, krijgen een brief van RAS. Als de brief bij jou op de mat valt, is dat dus goed nieuws!

 2. Wat heb je nodig?

  Prikkl belt iedere werknemer voor een korte intake. In dat gesprek legt Prikkl uit wat wat men kan verwachten van de hulp van Prikkl. Samen wordt bepaald wat nodig is en wanneer.

 3. Interactief onlinegesprek met een adviseur

  Het gesprek vindt plaats met beeldbellen. Dit lijkt vaak spannend, maar in praktijk valt dit mee. Ook zien we vaak dat mensen hulp krijgen van een zoon of dochter. Dit geldt ook voor de voorbereiding. Niet per se nodig, maar wel goed om een beter overzicht te krijgen. Heel veel wordt ook duidelijk door gewoon met elkaar te praten: hoe fit voel jij je, wat heb je maandelijks nodig om rond te komen en wat verdien je netto? Heb je andere inkomsten, spaargeld of een partner die zorgt voor inkomsten?

 4. De werknemer ontvangt een overzichtelijk rapport waarin haarfijn staat uitgelegd wat de keuzes zijn.
 5. Nazorg

  Prikkl checkt of het rapport goed is ontvangen en vraagt hoe het gesprek is ervaren en of er nog onduidelijkheden zijn. Sowieso kan iemand de komende 3 jaar altijd terecht bij Prikkl om nog een vraag te stellen over geldzaken of pensioen. Op de speciale RAS-pagina van Prikkl kunnen werknemers ook tests doen en meer te weten komen over geldzaken.

* Als je minimaal 10 jaar werkzaam bent binnen de schoonmaak- en/of glazenwassersbranche en 20 uur (of meer) per week uitvoerend werk verricht, en 5 jaar voor je AOW zit.

Na deze stappen is het aan de werknemer te kiezen wat hij wil. Leila: “Het komt regelmatig voor dat een werknemer daarna bij ons aanklopt; dan zorgen wij voor de verdere afwikkeling zodat na een voorlopige toekenning en het aanleveren van de juiste documenten iemand uit dienst kan treden.”

Nauwe samenwerking

De RAS werkt sinds februari 2022 samen met Prikkl en voert 2-wekelijks overleg met Prikkl om bijzondere zaken door te spreken. “Ik vind het heel prettig om te kunnen sparren met Prikkl, we hebben korte lijntjes. Aan de ene kant staan ze open voor aanvullende verzoeken vanuit ons en aan de andere kant durven ze kritische vragen te stellen,” meent Leila.

Minstens even belangrijk zijn de ervaringen van werknemers. Ook dat zit goed: uit het klanttevredenheidsonderzoek – na de eerste 1.000 afgeronde trajecten – werden de consulenten van Prikkl gemiddeld met een 8,7 beoordeeld door werknemers.

“Zo blij dat we het gesprek zijn aangegaan. De adviseur was zo geduldig, we zijn niet zo handig met de computer, maar ze legde heel rustig uit wat we moesten doen.” “Het ging niet allemaal over geldzaken, maar ook over mijzelf. Vond ik heel prettig, dat gaf een goed gevoel.”

Het komt ook voor dat mensen juist niet blij zijn met de inzichten die zij krijgen. Zij hoopten bijvoorbeeld snel meer tijd te kunnen besteden aan hun kleinkinderen door eerder te stoppen met werken. Soms reageren ze boos of teleurgesteld omdat ze toch niet in aanmerking blijken te komen, of omdat het financieel in hun situatie niet haalbaar blijkt te zijn. Er zijn ook werknemers die zoeken naar bevestiging en het dankzij het adviesrapport van Prikkl ook krijgen. En dan is er nog de groep die echt geen inzicht hebben in hun financiële administratie en in dat opzicht heel veel eyeopeners ontvangen. Gelukkig zien we vooral dat veel gebruik wordt gemaakt van de regeling; het tijdig hierover communiceren én deze manier van persoonlijke begeleiding van Prikkl, zorgen ervoor dat het een geslaagd akkoord is voor zowel werknemers als werkgevers.”

Paulien van Gurp, oprichter Prikkl, aan het woord

“Ik vind de RAS een voorbeeld voor andere sectoren door hun aanpak om hulp bij geldzaken op weg naar je pensioen zo aan te bieden. Je ziet dat veel werkgevers het wel aanbieden in een CAO of het staat ergens op een portal maar mensen weten dat vaak niet. De RAS pakt het anders aan en stuurt proactief naar iedereen die in aanmerking komt een brief waarin staat dat zij gebruik kunnen maken van een financieel consulent van Prikkl en wij doen de persoonlijke opvolging. Wat mij betreft een voorbeeld voor hoe het moet om mensen op dit onderwerp in beweging te krijgen.”

“Veel mensen hebben een hekel aan het uitzoeken van hun geldzaken. Als zij de kans krijgen om er “van weg te lopen”, doen ze dat. Ook worden veel aannames gedaan; ‘ik heb toch een slecht pensioen’. Die combinatie van je niet willen verdiepen en aannames doen, leidt ertoe dat mensen niet in beweging komen. Wij zorgen ervoor dat je juist wel meer inzicht krijgt door in actie te komen op een laagdrempelige manier.”

“Voor werkgevers die werknemers willen ondersteunen bij loopbaankeuzes bieden we financieel inzicht. Vanuit die behoefte kwam ook de RAS in de lucht rondom de regeling ESMW. De werkwijze? In feite maken we een financiële foto van iemand en kijken we op basis daarvan wat wel en niet kan. Hoe ziet de situatie van de persoon er op dit moment uit; hoe financieel fit voelt hij zich? We zetten daar de feiten naast; hoe financieel fit is hij werkelijk? Wat is het bedrag dat iemand nodig heeft om te leven? We noemen dit ook wel ‘de leefwijze’. Vervolgens maken we aan de hand daarvan scenario’s voor de werknemer. Bijvoorbeeld hoe de regeling om eerder te stoppen met werken uitpakt, maar ook wat men kan doen als je dat niet lukt.”

“Wij hebben ons verdiept en gespecialiseerd in menselijk gedrag bij geldzaken. We zoomen in op de doelgroep en we passen onze processen aan op het gedrag van de mensen waar we het voor doen. We werken eerst aan vertrouwen en bouwen een band op. De financieel adviseur weet dat dit cruciaal is om een prettige klantreis te creëren waarin alle onderwerpen veilig besproken kunnen worden.”
“Ons financieel advies is geautomatiseerd zodat de adviseur veel meer tijd heeft om het gesprek echt aan te gaan; vaak het leukste deel van het werk. Op deze manier kunnen we zo’n 1.000 gesprekken per week voeren. Zo combineren wij een strakke organisatie aan de achterkant met een sociale en kundige organisatie aan de voorkant.”