Over Prikkl

Met Prikkl van intentie naar actie. Dat is waar we voor staan. Wij hebben ons verdiept en gespecialiseerd in menselijk gedrag bij complexe financiële vraagstukken. Wij anticiperen bij het ontwerp van onze processen op het gedrag van mensen en de gedragswetenschap. Prikkl combineert kennis & ervaring, slimme tooling en financieel advies-capaciteit tot efficiente communicatie-oplossingen. Zo zorgen wij ervoor dat mensen hun intenties omzetten in daadwerkelijke actie.

Van intentie…

Wij mensen houden van nature niet van verandering. We hebben de neiging om voor zekerheid te kiezen, kiezen bij voorkeur voor de optie met de minste kans op verlies en als we teveel keuzes krijgen, dan kiezen we niet. Daarnaast zijn we vaak onwetend over de financiële gevolgen van keuzes. Deze angst werpt dan ook hoge drempels op. Het schrikt mensen af en het ontbreekt aan motivatie om in beweging te komen. Dit staat op gespannen voet met de wens om wendbaar te zijn. Wij verlagen deze drempels voor uw medewerkers zodat zij in staat zijn de (financiële) gevolgen van veranderingen te overzien waardoor de wendbaarheid van uw organisatie toeneemt.

…naar actie

Wij begrijpen hoe mensen met complexe vraagstukken zoals duurzame inzetbaarheid en pensioen omgaan. Wij verlagen deze drempels door mensen op een eenvoudige manier een eerste stap te laten zetten. Samen met een adviseur, ondersteund door slimme tooling, komen we tot begrijpelijk inzicht en een financieel advies waarmee medewerkers zicht krijgen op de financiële (on)mogelijkheden van een aantal concrete loonbaanstappen. Wij noemen dit ‘handelingsperspectief’. De kennis om te overzien welke veranderingen tot welke gevolgen kunnen leiden om zo gericht in beweging te komen.

Vrijblijvende informatie of kennismaken?

Leuk als u belt:  085 – 8000 184