50 - 67 jaar

Pensioen

Je hebt ineens 7 dagen weekend. Hoe werkt dat eigenlijk? Sommigen kijken er naar uit, anderen moeten er nog niet aan denken. Toch is het slim om eens te checken hoe het zit met jouw pensioen. Bij Prikkl zien we vaak dat mensen verkeerde aannames doen. Ze denken bijvoorbeeld dat ze een slecht pensioen hebben, om er dan op pensioenleeftijd achter te komen dat ze wel eerder hadden kunnen stoppen met werken. Ook het omgekeerde komt voor: een net even iets te duur huis gekocht, waardoor eerder stoppen niet meer mogelijk was. Het is goed om te weten hoe het zit met jouw pensioen.

AOW: wat, wanneer en hoeveel?

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is het basispensioen van de overheid voor iedereen die de AOW-leeftijd bereikt. Daar hoef je in principe niets voor te doen. Behalve dat je in de 50 jaar voordat de AOW-uitkering ingaat in Nederland moet hebben gewoond.

Wanneer je een in het buitenland hebt gewoond of gewerkt (en daar belastingplichtig was), kan de AOW lager zijn. Voor elk jaar dat je niet in Nederland woonde of belastingplichtig in het buitenland was, krijg je namelijk 2% minder AOW.

Wanneer je AOW krijgt, is afhankelijk van je leeftijd. Omdat er meer ouderen zijn en mensen steeds ouder worden, moet de overheid langer AOW betalen aan meer mensen. Daarom wil de overheid dat we langer doorwerken. Elke vijf jaar wordt er een inschatting gemaakt van hoe oud mensen gemiddeld worden. Op basis van deze inschatting wordt bekeken op welke leeftijd de AOW ingaat.

Oval
header-dotted

Vergoeding door werkgever?

Onze dienstverlening wordt regelmatig vergoed door werkgevers. Soms rechtstreeks, een andere keer vanuit speciale fondsen binnen de sector waarin je werkt. Wil jij je werkgever vertellen over onze dienstverlening?