50 - 80 jaar

Testament en levenstestament

Met een testament kun je de volgende generaties op weg helpen. Het is belangrijk om dit goed te regelen om erfbelasting te voorkomen om te zorgen dat de nalatenschap bij de juiste personen belandt. Met een levenstestament regel je het juist goed voor jezelf. Hierin bepaal je wie namens jou beslissingen mag nemen als je dat zelf niet meer kunt.

Waarom een testament?

In de loop van je leven verzamel je bezittingen en bouw je misschien vermogen op. Denk hierbij aan een eigen woning of spaargeld. In een testament kun je vastleggen wat er met je bezittingen gebeurt als jij er niet meer bent. Het moment dat je komt te overlijden en dan met name wat er daarna gebeurt, is vaak iets waar je niet elke dag bij stilstaat. Toch is het belangrijk om je nalatenschap zo goed mogelijk te regelen voor je nabestaanden. Waarom is een testament zo belangrijk? Als je geen testament hebt geldt het wettelijk erfrecht. Dat kan ertoe leiden dat je erfenis bij de verkeerde personen terecht komt of dat bijvoorbeeld voogdij niet goed is geregeld. Daarnaast biedt een testament allerlei maatwerk opties: zo kun je bijvoorbeeld je kleinkinderen of een goed doel helpen.

Waarom een levenstestament?

Met een levenstestament kan je aangeven wie namens jou mag beslissen

Een ongeluk krijgen, een ziekte krijgen waardoor jezelf geen beslissingen meer mag of kan nemen, we hopen allemaal dat dit ons nooit overkomt. Toch kan het gebeuren en daarom is het belangrijk om vast te leggen wie namens jou besluiten mag nemen over belangrijke zaken in uw leven wanneer je daar zelf niet meer toe in staat bent.  En om te voorkomen dat de kantonrechter namens u beslist. Dit kan in een levenstestament. In een levenstestament leg je belangrijke informatie en wensen over financiën en medische en persoonlijke zaken vast.

Je wijst een vertrouwenspersoon aan die de volmacht krijgt om je belangen te behartigen als jij daardoor ziekte, zoals dementie, niet toe in staat bent. Zo’n gemachtigde persoon mag in een dergelijke situatie namens jou belangrijke beslissingen nemen over je medische, financiële of persoonlijke situatie. Je legt zelf vast wie dit is en in welke mate je dit uit handen geeft. Je kunt voor je financiële beslissingen bovendien iemand anders aanstellen dan voor bijvoorbeeld je medische of persoonlijke situaties.

Oval
header-dotted

Vergoeding door werkgever?

Onze dienstverlening wordt regelmatig vergoed door werkgevers. Soms rechtstreeks, een andere keer vanuit speciale fondsen binnen de sector waarin je werkt. Wil jij je werkgever vertellen over onze dienstverlening?