67 - 80 jaar

Afwikkelen nalatenschap

Als iemand overlijdt, dan brengt dat vaak verdriet met zich mee. Rouw om het gemis en het verliezen van wat is geweest. Een intensieve periode die veel energie kost. Een overlijden brengt tegelijk ook een heel ander vraagstuk op tafel, namelijk wat moet er gebeuren met de nalatenschap van degene die is overleden. En dat is een heel zakelijk traject dat ook met enig tempo in gang gezet moet worden. Niet per se de zaak waarmee u bezig wilt of kan zijn op het moment.

Prikkl snapt dit als geen ander en kan u helpen bij het afwikkelen van de nalatenschap.

header-dotted

Vergoeding door werkgever?

Onze dienstverlening wordt regelmatig vergoed door werkgevers. Soms rechtstreeks, een andere keer vanuit speciale fondsen binnen de sector waarin je werkt. Wil jij je werkgever vertellen over onze dienstverlening?