Pensioenfondsen

Onze klantreizen

Prikkl helpt pensioenfondsen en hun deelnemers door samen klantreizen te maken. Wij baseren onze klantreizen altijd op menselijk gedrag bij geldzaken. De klantreizen worden ondersteund door een combinatie van slimme online en/of offline (maatwerk) adviestools, advies capaciteit en campagnemanagement.

Keuzebegeleiding

Pensioenkeuzes maken. Deelnemers vinden het vaak spannend en complex. U wilt hierbij graag helpen, en dit zelfs stimuleren. Dit is immers het moment waar jaren naar toe is gewerkt. Prikkl biedt een compleet traject voor keuzebegeleiding van uw deelnemers. Hierin maken wij samen met uw deelnemer een financiële foto van de huidige situatie op de pensioenleeftijd en kijken we naar keuze-opties, zoals vervroegen en hoog-laag. Ook kunnen wij regelingen uit cao’s in verschillende sectoren meenemen. Zo krijgen uw deelnemers een compleet integraal overzicht van hun financiële situatie.

Keuzebegeleiding RVU

Tot eind 2025 kan een werknemer zijn werkgever of zijn sectorfonds vragen om mee te werken aan een RVU-regeling om eerder te stoppen met werken. Op dat moment is het belangrijk dat ook de keuzes en gevolgen voor het pensioen worden meegewogen.

Lees hier hoe de RAS (Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche), samen met Prikkl, werknemers in de sector de kans geeft om gebruik te maken van gratis financieel advies.

Keuzebegeleiding Lumpsum

Per 1 juli 2023 kunnen deelnemers een eenmalige uitkering aanvragen van maximaal 10% van hun opgebouwde pensioen. Deze eenmalige uitkering kan van grote invloed zijn op de geldzaken van uw deelnemer. Denk bijvoorbeeld aan toeslagen, uitkeringen en te betalen belasting en ZvW premie. De timing van de uitkering is hierbij van belang. Maar het is ook belangrijk dat de deelnemer vooraf weet welke financiële rekeningen hij nog kan verwachten in het eerste jaar na pensionering.

Prikkl helpt deelnemers door het in kaart brengen van de persoonlijke financiële en fiscale gevolgen van de eenmalige uitkering. Uw deelnemer weet hierna of een eenmalige uitkering een goed idee is en heeft handelingsperspectief voor de toekomst.

E-learning & persoonlijke coaching

Ieder pensioenfonds wil graag deelnemers helpen met hun pensioen en geldzaken. Maar u kunt niet iedereen persoonlijk helpen. Dan is een e-learning een hele goede aanvulling op uw aanbod aan deelnemers. Op basis van uw wensen maken wij een maatwerk e-learning programma voor de doelgroep van uw keuze.

Aanvullend kunnen we voor deelnemers aan de e-learning persoonlijke coaching aanbieden. Bij de persoonlijke coaching gaat uw deelnemer onder begeleiding van een van onze coaches zelf aan de slag met opdrachten op basis van een persoonlijk actieplan. Zo helpen we uw deelnemers op weg naar meer financiële fitheid.

 

Casus

Een groot pensioenfonds wil vrouwen bewust maken van hun (financiële) situatie en hen aanmoedigen om actie te ondernemen. Met als doel vrouwen financieel redzaam te maken. Om dit doel te bereiken voert het pensioenfonds de campagne Realitycheck! Onderdeel van deze campagne is een e-learning geldzaken. In de training kunnen cursisten aan de slag met geldzaken in de brede zin van het woord. De online training is volledig gericht op het verhogen van bewustwording en het creëren en bewerkstelligen van duurzame gedragsverandering.

Model-aanpak Identificatie risicogroepen

Soms is fijn om gericht te kunnen communiceren met bepaalde groepen deelnemers. Bijvoorbeeld omdat u zich zorgen maakt over deze groepen in relatie tot eventuele kortingen op hun pensioen. Maar dan is het wel handig dat u weet wie tot deze groep behoren. Met onze model-aanpak maken wij samen met u een segmentatiemodel om deelnemers in risico-groepen in te delen.

Voor de ontbrekende informatie, zorgen wij dat wij in contact komen met uw deelnemers om deze informatie aan te vullen. Zo ontstaat een verrijkt beeld van uw deelnemers. Met dit beeld kunt u vervolgens maatwerk bieden aan de verschillende risicogroepen.

Activatie voor risicopreferentie-onderzoek

In het nieuwe pensioencontract moeten pensioenuitvoerders inzicht krijgen in de risicohouding van hun deelnemers per leeftijdsgroep. Dit risicopreferentie-onderzoek moet tenminste 1 keer per 5 jaar worden gehouden. Maar hoe weet u als fonds nou zeker dat u reacties krijgt uit een goede doorsnede van uw deelnemers populatie. Met andere woorden: hoe voorkomt u dat alleen usual suspects reageren? Prikkl kan hierbij goed helpen. Wij hebben uitgebreide ervaring met in het beweging krijgen van deelnemers op onderwerpen waar ze eigenlijk vaak helemaal geen zin in hebben.

Benieuwd hoe wij dat voor elkaar krijgen?

Deelnemersbegeleiding bij herstelbetalingen

Als pensioenfonds bent u verantwoordelijk voor de correcte en langjarige administratie van de pensioenaanspraken van uw deelnemers. Dit is altijd belangrijk, maar in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel is het nog belangrijker om ‘schoon’ over te gaan.

In de loop van de jaren kunnen er onverhoopt zaken zijn misgegaan in uw administratie. Veel deelnemers hebben dan recht op nabetalingen over het verleden. En krijgen bijvoorbeeld een ander pensioenbedrag in de toekomst. Deze nabetalingen hebben in veel gevallen gevolgen voor toeslagen, te betalen belasting, etc.

Prikkl ondersteunt deelnemers door het in kaart brengen van hun persoonlijke financiële en fiscale gevolgen en handelingsperspectief te bieden.

Oval

Wilt u meer weten over onze klantreizen? Of staat uw klantreis er niet bij? Dan maken we graag samen met u een maatwerk-oplossing.