Werkgever

Financieel fitte werknemers zorgen voor minder extra kosten in de toekomst

Medewerkers zijn het grootste kapitaal van uw organisatie. Door uw medewerkers in staat te stellen financieel inzicht te krijgen en beter te ondersteunen bij het maken van loopbaankeuzes zorgt u voor grotere tevredenheid, motivatie, productiviteit en een lager ziekteverzuim.

Prikkl helpt de negatieve gevolgen van geldzorgen te verminderen

 

Geldzorgen zijn overal en nemen toe

• 50% van de huishoudens heeft naar eigen zeggen consumptieve schulden.6
• In 2017 had 62% van de bedrijven regelmatig te maken met medewerkers met financiële problemen3, in 2022 is dat gestegen naar 80%.6
• 42% van de huishoudens heeft het afgelopen jaar te maken gehad met 1 of meer betalingsproblemen. Ook hogere inkomens hebben vaker moeite met rondkomen.5

Impact op werknemers

Slechtere mentale gezondheid

Toename van stress en depressie1

Slechtere fysieke gezondheid

Meer gezondheidsproblemen (zoals hogere bloeddruk)2

Spanningen in relaties

Vaker ruzie en meningsverschillen Afname van sociale participatie Minder deelname aan sociale activiteiten2

Impact op werkgever

Lagere arbeidsproductiviteit

Werknemers met schulden hebben een 20% lagere concentratie en arbeidsproductiviteit door slechter functioneren.3

Hoger ziekteverzuim

Zeven dagen extra ziekteverzuim per jaar als gevolg van de financiële problemen.3

Minder betrokken

Werknemers met financiële zorgen zijn minder toegewijd aan de doelstellingen van het bedrijf.1

Risico op fraude en diefstal

Werknemers met schulden zijn extra vatbaar voor fraude en diefstal.4

De financiële problemen van een werknemer met een voltijds dienstverband en een modaal inkomen, kost een werkgever omgerekend zo’n 13.000 euro per jaar.

Werkgevers willen helpen maar zien ook drempels

• 79 % van de werkgevers wil hulp bieden aan werknemers met financiële problemen.6
• 41% van de HR-professionals geeft aan dat hun organisatie een officiële aanpak heeft voor medewerkers met financiële problemen (slechts 12% heeft ook een preventief beleid ingesteld.)
• 48% heeft geen officiële aanpak, maar reageert wel als medewerkers om hulp vragen.7
• Werkgevers ervaren knelpunten: privacy (47%), gebrek aan kennis (42%), kosten (37%)6

(1) MetLife Financial Wellness Programs Foster a Thriving Workforce 2019, (2) Nibud Schulproblematiek in Nederland 2014, (3) Nibud Personeel met Schulden 2017, (4) Personeel met Schulden Nibud 2017; Werknemers met Schulden Panteia 2020, (5) Nibud Rapport Rondkomen en betalingsproblemen 2022, (6) Deloitte Rapport (On)zichtbare geldzorgen op de werkvloer, (7) Wijzeringeldzaken Rapport HR-professionals en leidinggevenden over personeel met financiële problemen (2022)

Prikkl helpt werknemers om loopbaankeuzes te maken en ook echt in beweging te komen

Wat medewerkers over
ons zeggen

 

94% ervaart de gesprekken als goed tot zeer goed

Medewerkers geven onze adviseurs gemiddeld een 8,6

+58 is de Net Promotor Score

88% voelt zich geholpen door het financieel inzicht

6 op de 10 ondernemen direct na het traject actie

Welke actie nemen medewerkers na het financieel inzicht?

 

6 op de 10 medewerkers onderneemt direct na het traject actie. Men kiest bijvoorbeeld voor:

 • Minder werken, meestal één dag per week
 • Eerder stoppen, meestal 1 of 2 jaar. Soms eerder, bijv. als partner ziek is
 • Deelname aan een regeling (omscholing, ontslag/vervroegd pensioen, generatiepact)
 • Ook andere acties worden genoemd, zoals meer (be)sparen, notarisbezoek en aanpassen hypotheek

Voor circa een kwart van de deelnemers is actie niet nodig. Zij liggen op financiële koers en hebben bevestiging gekregen dat hun toekomstige wensen haalbaar zijn

Voor 25% van de medewerkers is actie geen optie. Omdat zij zich keuzes zoals minder werken en/of eerder stoppen niet kunnen veroorloven of dit niet zelf willen betalen. Een groep die vaak door moet gaan tot (opschuivende) AOW-datum, met alle risico’s van dien. Met tijdige extra aandacht voor omscholing, aanpassing takenpakket of rooster, voorkomen we aanzienlijke kosten van toekomstig verzuim en re-integratie.

Dit zijn de voordelen van preventieve actie met Prikkl

 • Sneller hulp bieden aan medewerkers met financiële zorgen;
 • Weten welke medewerkers financieel ‘vast’ zitten;
 • Vroegtijdig in gesprek komen met oudere medewerkers;
 • Duidelijkheid over wat een medewerker zich financieel kan veroorloven;
 • Schaars talent ondersteunen en behouden;
 • Beperken van toekomstig ziekteverzuim/ instroom WIA, productiviteitsverlies, faalkosten, integriteitsissues;
 • Risico op te weinig uitstroom, niet de juiste mens op de juiste plek, managementaandacht, ontslagprocedure;
 • Reductie van toekomstig productiviteitsverlies, ziekteverzuim/instroom, WIA, tijdig nieuwe medewerkers werven en opleiden;
 • Gerichtere inzet van HR-loopbaaninstrumenten
 • Verminderen risico op ongewenste uitstroom, beperken van wervings- en opleidingskosten.

Wij nemen alle drempels weg

Bedrijven lopen tegen drempels aan in het ondersteunen van hun medewerkers op financieel vlak. Meest genoemd daarbij zijn privacy (47%), gebrek aan kennis (42%), kosten (37%).

Prikkl zorgt dat intentie wordt omgezet in actie

Prikkl zorgt voor financieel fitte medewerkers

Van onze klanten

“Elke week krijgen we helder terugkoppeling op de stand van zaken, en ze komen al hun afspraken na. Boven alles geldt dat zij op een uiterst plezierige en efficiënte manier onze medewerkers helpen ingewikkelde, belangrijke afwegingen te maken, en dat is voor ons het allerbelangrijkste.”

Tertius Middeldorp, Teijin Aramid

teijn