Werkgever

Extra aandacht voor uw medewerker voorkomt extra kosten in de toekomst

Medewerkers zijn het grootste kapitaal van uw organisatie. Door nu proactief uw medewerkers in staat te stellen op tijd de juiste loopbaankeuzes te maken, vermindert u het risico op financiële tegenvallers, bijvoorbeeld als gevolg van ziekteverzuim.

Financiële tegenvallers verminderen

  • Sneller hulp bieden aan medewerkers met financiële zorgen;
  • Weten welke medewerkers financieel ‘vast’ zitten;
  • Vroegtijdig in gesprek komen met oudere medewerkers;
  • Duidelijkheid over wat een medewerker zich financieel kan veroorloven;
  • Schaars talent ondersteunen en behouden;
  • Beperken van toekomstig ziekteverzuim/ instroom WIA, productiviteitsverlies, faalkosten, integriteitsissues;
  • Risico op te weinig uitstroom, niet de juiste mens op de juiste plek, managementaandacht, ontslagprocedure;
  • Reductie van toekomstig productiviteitsverlies, ziekteverzuim/instroom, WIA, tijdig nieuwe medewerkers werven en opleiden;
  • Gerichtere inzet van HR-loopbaaninstrumenten
  • Verminderen risico op ongewenste uitstroom, beperken van wervings- en opleidingskosten.

Van onze klanten

“Elke week krijgen we helder terugkoppeling op de stand van zaken, en ze komen al hun afspraken na. Boven alles geldt dat zij op een uiterst plezierige en efficiënte manier onze medewerkers helpen ingewikkelde, belangrijke afwegingen te maken, en dat is voor ons het allerbelangrijkste.”

Tertius Middeldorp, Teijin Aramid

teijn