Persbericht

APG neemt een belang in Prikkl

APG heeft een belang van 40% genomen in Prikkl. Prikkl biedt één op één laagdrempelig, toegankelijk en relevant inzicht over jouw financiële situatie nu en later via een combinatie van persoonlijke aandacht van een financieel adviseur met ondersteunende software. Prikkl en APG hebben een gemeenschappelijke visie om zoveel mogelijk Nederlanders te helpen om meer grip te krijgen op hun financiële fitheid door makkelijke, toegankelijke en betaalbare coaching en advies. APG ziet in Prikkl een strategische partner om daar samen verder invulling aan te geven. En zo te werken aan een beter inkomen voor nu en later voor de pensioendeelnemers van de bij APG aangesloten fondsen.

Vertrouwde Gids

Paulien van Gurp één van de oprichters van Prikkl: “Wij hebben een bewezen concept ontwikkeld waarmee we in een kort tijdsbestek een foto kunnen maken van iemands financiën. Daarmee kunnen we inzichtelijk maken welke impact het heeft op jouw persoonlijke financiële balans als je keuzes gaat maken die je inkomen of uitgaven raken. Bijvoorbeeld als je wilt weten of je mee kunt doen aan een zwaar-werk regeling, minder gaat werken, wordt ontslagen of eerder met pensioen zou willen. Door het slim combineren van onze software met de inzet van een financieel adviseur om de klant te coachen in zijn keuzes, kost onze aanpak niet veel tijd en geld. Door de samenwerking met APG kunnen we nog meer mensen concreet verder helpen.”

Tom Romanowski, directeur Innovatie van APG: “Vanuit APG werken wij er hard aan om de pensioendeelnemers van de bij APG aangesloten fondsen op een toegankelijke en betaalbare manier financieel fit te maken. Bij APG is deze visie verankerd in “De Vertrouwde Gids” waarin samen met APG’s fondsen en bijbehorende werkgevers, deelnemers geholpen worden met inzicht in hun financiën. Bezig zijn met geldzaken, zoals pensioen, is voor veel mensen geen favoriet onderwerp. Een activerende aanpak is daarom belangrijk, in combinatie met ontzorging van werkgevers. Het delen van kennis en expertise past bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de fondsen en APG zodat deelnemers inzicht hebben en zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen om de juiste keuzes te maken. Door de samenwerking met Prikkl kunnen we verder versnellen in onze ambitie. In combinatie met bestaande initiatieven zoals bij voorbeeld het platform www.kandoor.nl, waar per jaar meer dan 600.000 vragen worden beantwoordt via een slimme chatbot en vrijwillige gidsen, is Prikkl een fantastische aanvulling om pensioendeelnemers te helpen financieel fit te worden.”

Investeren

APG is volop aan het bouwen, met strategische partners, om met nieuwe diensten mensen te helpen om de financiën zo goed mogelijk in te richten. Met het Nieuwe Pensioen Contract op komst, krijgt de deelnemer meer keuzevrijheid. En is het belangrijk dat deelnemers goed begeleid worden. Zodat ze gericht over hun eigen financiële toekomstnadenken, gaan plannen en vooruit blijven kijken naar het inkomen voor later. Dat betekent dat APG, als Vertrouwde Gids, verder zal investeren in bestaande en nieuwe technologie en passende oplossingen om deelnemers en werkgevers verder te helpen.

Meer informatie

Jacqueline Toonen
Woordvoerder APG
+31 (0)6 20 66 28 28
jacqueline.toonen@apg.nl

Paulien van Gurp
Prikkl
+31 (0) 6 15 06 42 45
paulien@prikkl.nl

Dit persbericht en ander nieuws is te vinden op www.apg.nl

“Stilstaan bij je geldzaken: net zo vanzelfsprekend als je halfjaarlijkse tandartsbezoek” | APG