Werkgevers

Financieel fitte werknemers: belangrijker dan ooit

Financieel fitte werknemers zijn productiever, gemotiveerder en minder ziek. Maar door de hoge prijzen van dit moment staat deze fitheid onder druk. Prikkl helpt werkgevers om de fitheid van hun mensen te vergroten.

Inhoudsopgave

Onderzoek naar financieel fitte werknemers

Onderzoek toont aan dat financieel fitte werknemers beter presteren op het werk, minder stress hebben en meer betrokken zijn bij het bedrijf. Dit kan leiden tot verhoogde productiviteit, vermindering van verzuim en verhoogde medewerkerstevredenheid. Bedrijven kunnen daarom het financieel welzijn van hun werknemers bevorderen door middel van financiële opleiding en ondersteuning.

Uit onderzoek van Nibud (2017, 2022) en Deloitte (2022) blijkt welke grote rol financiële fitheid van medewerkers een grote rol speelt op het werk en wat hiervan de impact is. Wijzeringeldzaken (2022) en Deloitte (2022) onderzochten hoe werkgevers met deze materie om gaan.

We zetten de belangrijkste onderzoeksresultaten en onze oplossing op een rij.

Steeds meer werknemers zijn niet financieel fit en hebben zorgen

Enkele feiten over geldzorgen en financiële fitheid van medewerkers.

 • In 2017 had 62% van de werkgevers personeel met geldzorgen. In het in juni 2022 gepubliceerde onderzoek bleek dat dit inmiddels verder was gestegen naar circa 80%. Dit onderzoek werd uitgevoerd voordat het effect van de recente stijgingen van de energieprijzen al goed merkbaar was.
 • Voor de helft van de Nederlandse huishoudens geldt dat ze kampen met financiële problemen of financieel kwetsbaar zijn. Nibud meldt in 2022 dat 42% van de huishoudens het afgelopen jaar te maken gehad met 1 of meer betalingsproblemen.
 • Uit onderzoek blijkt dat deze problematiek in alle sectoren voorkomt en ook steeds vaker hoger opgeleiden raakt. Voor bijna de helft van alle huishoudens met financiële problemen geldt dat de kostwinnaar een baan heeft.

Werknemers met geldzorgen zijn gemiddeld zeven dagen per jaar extra ziek. Ook zijn ze 20% minder productief. De financiële problemen van een werknemer met een voltijds dienstverband en een modaal inkomen, zou een werkgever omgerekend ongeveer 13.000 euro per jaar kosten.

Werknemers hebben baat bij een financieel fitte werknemers

Wijzeringeldzaken en Deloitte onderzochten in welke mate HR-professionals en leidinggevenden te maken hebben met medewerkers met financiële problemen en hoe zij hun rol in de ondersteuning van medewerkers met financiële problemen zien.

Belangrijke inzichten uit deze onderzoeken zijn hieronder weergegeven.

HR professionals zien ook de financiële problemen bij werknemers

 • 76% van de HR-professionals maakt weleens mee dat medewerkers financiële problemen hebben.
 • Ruim drie vijfde van de HR-professionals ziet bij hun werknemers (soms tot vaak) indirecte signalen die kunnen duiden op financiële problemen: verzoek om extra uren te werken (68%), verzoek om voorschot op het salaris (60%), minder focus op het werk (61%) en vaker of langer ziekteverzuim (60%).
 • Twee derde (66%) van de HR-professionals ziet dat medewerkers meer moeite hebben om rond te komen door de hogere prijzen.

HR professionals herkennen geldzorgen van medewerkers als bedrijfsrisico

 • 64% ziet een grotere kans op ziekteverzuim als risico voor de organisatie.
 • Minder goed functioneren op het werk wordt door 48% van de HR-professionals als risico gezien.

Werknemers met financiële problemen kunnen beter ondersteund worden

De onderzoeken van Deloitte en Wijzeringeldzaken laat zien dat werkgevers nog vaak reactief zijn.

 • 41% van de HR-professionals geeft aan dat hun organisatie een officiële aanpak heeft voor medewerkers met financiële problemen. Hierbij kan worden geconstateerd dat het beleid vrijwel altijd reactief is. Slechts 12% heeft ook een preventief beleid ingesteld.
 • 48% heeft geen officiële aanpak, maar reageert wel als medewerkers om hulp vragen.
 • 31% van de HR-professionals die zeggen dat werknemers met financiële problemen worden ondersteund, zegt dat dit niet actief wordt gedeeld in de organisatie.

De grootste belemmeringen om meer werk te maken van het helpen van medewerkers met financiële problemen hebben te maken met privacy (36%) en een tekort aan budget (24%). Daarnaast vindt:

 • 31% van de HR-professionals het een privéaangelegenheid;
 • 35% het ongemakkelijk om er over te praten;
 • 29% dat zijn of haar dagelijkse werkzaamheden een grotere prioriteit hebben dan het helpen van enkele medewerkers met financiële problemen.

Prikkl zorgt voor financieel fitte werknemers

Prikkl helpt werknemers om grip te krijgen en houden op hun financiële situatie. We richten ons hierbij niet op de 20% met geldproblemen maar helpen de overige 80% om fit te blijven. Zo helpen we met het doorrekenen van loopbaankeuzes, maken we financiële foto’s, en bieden we geldcoaching aan. Dat kan in de context van geldzorgen zijn, maar ook in de context loopbaanplanning. Bijvoorbeeld in samenwerking met een loopbaancoach.

Wij richten ons vooral op preventie door het vergroten van financieel inzicht, het doorrekenen van de effecten van loopbaankeuzes en het coachen van werknemers. Wij weten als geen ander dat er allerlei drempels zijn voor werknemers en werkgevers om met financiële fitheid aan de gang te gaan. Onze diensten zijn ontworpen om die drempels weg te nemen.

Wij maken financieel inzicht eenvoudig. Wij gebruiken eenvoudige taal, maken geldzaken visueel, vertalen adviezen naar loopbaanscenario’s en concrete acties, maken een helder verslag, bieden onze diensten op locatie of op afstand aan.

Privacy en data veiligheid zijn bij ons heel belangrijk. We delen geen gegevens met andere partijen. Ook niet met de werkgever. We beveiligen onze data volgens de hoogste normen en zijn ISO27001 gecertificeerd.

Werkgevers en werknemers voelen zich geholpen door onze diensten. Klanten waarderen ons gemiddeld met een 8,7. Klanten geven aan dat onze diensten waardevol zijn en de helft van alle klanten neemt ook direct actie naar aanleiding van een gesprek met Prikkl.

Onze diensten zijn betaalbaar. Zo kunt u al voor €75 een proefberekening laten maken voor een werknemer (bijvoorbeeld om het effect van een RVU-regeling vast te stellen) en kost een compleet financieel inzicht €275. Leer snel meer over

Leer wat wij kunnen betekenen voor uw werknemers