Minder werken?

Zo kan je het effect van minder werken berekenen

Het is belangrijk om je te realiseren dat minder werken niet alleen invloed heeft op je salaris maar ook op vakantiegeld, vakantiedagen, pensioen, belasting en toeslagen. We lopen deze onderwerpen hier stuk voor stuk door.

Wat kost minder werken?

Het kost doorgaans geld om een dag minder te werken, omdat je dan minder salaris ontvangt. Afhankelijk van je baan en arbeidsvoorwaarden kan het verschil in inkomen variëren. Ook kan het zijn dat je minder voordelen krijgt, zoals vakantiedagen en pensioenopbouw, als je minder werkt. Daarnaast kan het verminderen van je werktijd ook invloed hebben op je werklast en verantwoordelijkheden, waardoor je mogelijk moet werken aan het herstructureren van je werkzaamheden. Toch kan het verminderen van je werkdagen voordelen opleveren, zoals een betere werk-privébalans, meer tijd om te ontspannen en te focussen op andere activiteiten of persoonlijke interesses. Het is belangrijk om zorgvuldig af te wegen wat de financiële en praktische consequenties zijn van het verminderen van je werktijd voordat je een beslissing maakt.

Wat kost een dag minder werken?

Wil je het effect van een dag minder werken berekenen? Je kunt zelf vrij eenvoudig uitrekenen wat minder werken je ongeveer aan salaris kost. Het meest makkelijke is om gebruik te maken van een rekentool van Nibud.

Minder werken zelf berekenen

Maar je kunt het ook zelf uitrekenen. Het is belangrijk dat je dit doet met behulp van het bruto loon bedrag. Dus het bedrag dat bovenaan je loonstrook staat. Als je je netto loon (dus na belasting) gebruikt om dit te berekenen doe je jezelf tekort.

Een voorbeeld: je verdient €2.600 bruto per maand (netto is dit ongeveer €2.258) en je wilt van 40 uur naar 32 uur werken gaan.

Als je je nieuwe inkomen berekent op basis van je netto salaris dan zou je €2.258 / 40 * 32 = €1.806 netto overhouden. Als je met je bruto salaris rekent houd je €2.600 / 40 * 32 = €2.080 bruto over. Bij dit brutoloon hoort een netto loon van €1.944. Dat is dus bij €138 meer dan op basis van de andere berekening.

Effect minder werken in een overzicht

Hieronder vind je een handig overzichtje waarin we voor verschillende lonen hebben uitgerekend wat het kost om van 5 dagen naar 4 dagen werken te gaan.

Huidige brutoloon obv 5 dagen

Huidige netto loon obv 5 dagen

Nieuwe bruto loon obv 4 dagen

Nieuwe netto loon obv 4 dagen

Minder netto loon door 1 dag minder werken

€2.000

€1.897

€1.600

€1.549

€348

€2.500

€2.197

€2.000

€1.897

€300

€3.000

€2.498

€2.400

€2.137

€361

€3.500

€2.764

€2.800

€2.377

€387

€4.000

€3.017

€3.200

€2.611

€406

€4.500

€3.267

€3.600

€2.813

€454

€5.000

€3.520

€4.000

€3.017

€503

 

Heeft minder werken invloed op vakantiegeld en vakantiedagen?

Als je minder gaat werken, kan dat invloed hebben op het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld dat je ontvangt. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal uren dat je werkt en hoeveel vakantiedagen je al hebt opgebouwd.

Als je minder gaat werken, bouw je meestal ook minder vakantiedagen op. Dit komt doordat het aantal vakantiedagen dat je opbouwt vaak afhankelijk is van het aantal gewerkte uren. Als je minder uren gaat werken, bouw je dus minder vakantiedagen op. Dit kan betekenen dat je minder vakantiedagen hebt om op te nemen als je minder werkt.

Wat betreft het vakantiegeld geldt over het algemeen dat het bedrag dat je ontvangt afhankelijk is van het aantal uren dat je hebt gewerkt en het salaris dat je hebt verdiend. Als je minder uren gaat werken, verdien je dus minder en kan het vakantiegeld dat je ontvangt lager uitvallen.

Het is echter wel belangrijk om te realiseren dat de precieze invloed van minder werken op vakantiedagen en vakantiegeld kan verschillen per situatie. Het is daarom verstandig om hierover informatie in te winnen bij je werkgever of de vakbond.

Wat betekent minder werken voor mijn pensioen?

Als je besluit om minder te gaan werken, kan dit invloed hebben op je pensioen. Dit hangt af van de regeling die geldt bij je werkgever en hoe deze regeling is opgezet.

Bij veel pensioenregelingen wordt het bedrag dat je straks ontvangt, berekend op basis van je salaris en het aantal jaren dat je hebt gewerkt. Dus als je minder gaat werken, dan bouw je waarschijnlijk minder pensioen op omdat je salaris omlaag gaat en/of het aantal jaren dat je werkt afneemt.

Maar er zijn ook pensioenregelingen die manieren bieden om je pensioenopbouw op peil te houden of zelfs te verhogen als je minder gaat werken. Bijvoorbeeld door je pensioenopbouw te baseren op het gemiddelde salaris van de afgelopen jaren, of door extra pensioen op te bouwen door middel van vrijwillige premiebetalingen.

Het is dus belangrijk om bij je werkgever of pensioenfonds na te vragen wat de gevolgen zijn van minder werken voor je pensioenopbouw. Zo kun je je op tijd laten informeren en eventueel maatregelen nemen om je pensioenopbouw op peil te houden of te verbeteren.

Belastingvoordeel als je minder gaat werken

Wist je dat er belastingvoordelen zijn als je besluit om minder te gaan werken? Het kan namelijk zo zijn dat je in een lagere belastingschijf terechtkomt als je minder verdient. Dit kan betekenen dat je minder belasting hoeft te betalen en daardoor meer netto overhoudt aan het einde van de maand.

Daarnaast kun je ook in aanmerking komen voor bepaalde toeslagen, zoals de zorgtoeslag of de huurtoeslag, als je inkomen onder een bepaalde grens valt. Door minder te werken en dus minder te verdienen, kom je mogelijk in aanmerking voor deze toeslagen en heb je dus meer financiële ruimte. Op de website van de Belastingdienst vind je handige tools om mee berekenen of jij toeslag gaat ontvangen als je salaris vermindert.

Om te bepalen wat het effect is van minder werken is het dus belangrijk om alle bovenstaande onderdelen mee te nemen. Al met al hoeft minder werken dus niet perse te leiden tot minder inkomen. Voor sommige mensen ontstaat er door de belastingvoordelen zelfs meer financiële ruimte! Prikkl kan in een financieel inzichtgesprek voor je uitrekenen wat minder werken voor jou betekent.

Welke regelingen voor minder werken zijn er?

In sommige sectoren of bedrijven bestaan er collectieve regelingen waar je gebruik van kunt maken. We zetten de belangrijkste soorten regelingen op een rij. Als je wilt weten of dit soort regelingen ook voor jou van toepassing zijn raadpleeg dan je HR afdeling of een vakbond. Kom je in aanmerking voor een regeling maar wil je graag weten wat dit financieel voor jou betekent? Maak dan een afspraak voor een financieel inzichtgesprek met Prikkl. Wij rekenen voor jou door of en wanneer jij eerder kunt stoppen. Je kunt alles op je gemak nalezen in ons uitgebreide gespreksverslag. Dit gesprek wordt vaak vergoed door je werkgever!

Minder werken door een Generatiepact

Een generatiepact is een afspraak tussen werkgevers en werknemers om oudere werknemers de mogelijkheid te geven om minder te werken, terwijl tegelijkertijd jongere werknemers in dienst blijven of worden aangenomen.

Het generatiepact werkt vaak door middel van twee regelingen: de 80/90/100-regeling en de aanvullingsregeling. De 80/90/100-regeling houdt in dat oudere werknemers de mogelijkheid krijgen om 80% of 90% te werken tegen 80% of 90% salaris, terwijl ze 100% pensioenopbouw behouden. Hierdoor wordt het voor oudere werknemers aantrekkelijker om minder te werken, terwijl ze hun pensioenopbouw behouden. Jongere werknemers kunnen de vrijgekomen uren en taken van oudere werknemers overnemen.

Daarnaast kan er een aanvullingsregeling worden getroffen om het inkomensverlies van oudere werknemers te compenseren. Hierbij wordt bijvoorbeeld afgesproken dat de werkgever een deel van het salaris aanvult tot een bepaald percentage van het oude salaris.

Het generatiepact kan voordelig zijn voor zowel werkgevers als werknemers. Werkgevers kunnen hiermee hun personeelsbestand op een duurzame manier vernieuwen, terwijl oudere werknemers op een gezonde manier kunnen afbouwen en jongere werknemers de kans krijgen om door te groeien.

Minder werken door een duurzame inzetbaarheidsregeling

Een duurzame inzetbaarheidsregeling is een regeling die werkgevers en werknemers helpt om de inzetbaarheid van werknemers op de lange termijn te waarborgen, door te investeren in hun ontwikkeling, gezondheid en vitaliteit. Er zijn verschillende manieren waarop een duurzame inzetbaarheidsregeling kan worden vormgegeven. Bijvoorbeeld tip gebied van scholing en ontwikkeling, gezondheid of flexibele arbeidsvoorwaarden.

Sommige bedrijven of sectoren kennen een duurzame inzetbaarheidsregeling die voorziet in extra verlof voor werknemers. Een duurzame inzetbaarheidsregeling kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om verlof op te sparen voor specifieke doeleinden, zoals bijscholing, mantelzorg of sabbaticals. Het bieden van extra verlof als onderdeel van een duurzame inzetbaarheidsregeling kan verschillende voordelen hebben. Zo kan het werknemers helpen om een betere balans tussen werk en privé te vinden en stress en burn-outklachten te voorkomen. Daarnaast kan extra verlof werknemers de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen, bij te scholen of te werken aan persoonlijke doelen, wat de inzetbaarheid op de lange termijn kan verbeteren.
Het is wel belangrijk om te beseffen dat extra verlof niet altijd zonder meer beschikbaar zal zijn en dat er mogelijk bepaalde voorwaarden of restricties aan verbonden zijn. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je eerst een bepaalde periode in dienst moeten zijn voordat je extra verlof kunt opnemen, of dat het verlof alleen beschikbaar is voor bepaalde functies of binnen bepaalde afdelingen.

Minder werken door Verlofsparen

Verlofsparen is een regeling waarbij werknemers de mogelijkheid hebben om extra verlofdagen op te sparen voor een later moment. Hiermee kunnen werknemers een langere periode vrij nemen. Bijvoorbeeld voor een sabbatical, een wereldreis of om mantelzorg te verlenen.

In Nederland is de regeling verlofsparen vastgelegd in de Wet arbeid en zorg. Deze wet bepaalt dat werknemers jaarlijks maximaal 50 weken aan verlof kunnen sparen, met een maximum van 300 weken (oftewel 6 jaar) aan totaal gespaard verlof. Het gespaarde verlof kan worden opgenomen met behoud van loon. Werknemers kunnen verlof sparen door een percentage van hun salaris in te leveren in ruil voor verlofdagen. Dit percentage kan door de werkgever worden bepaald en kan variëren van 0,5% tot 5% van het salaris per maand. Het gespaarde verlof kan in overleg met de werkgever worden opgenomen, bijvoorbeeld door een verzoek in te dienen voor een langere periode verlof.

Het is belangrijk om te beseffen dat verlofsparen niet voor alle werknemers en in alle situaties de beste optie zal zijn. Zo kan het financieel minder voordelig zijn om verlof op te sparen, omdat werknemers gedurende de periode waarin ze verlof opnemen minder inkomen hebben. Daarnaast kan het opsparen van verlof ook tot problemen leiden als er sprake is van onderbezetting op de werkvloer of als er andere dringende redenen zijn om verlof op te nemen. Het is daarom belangrijk om goed te overwegen of verlofsparen een geschikte optie voor je is en of je hier goede afspraken overkan maken met je werkgever.

Andere zaken om aan te denken bij minder werken

Verminder je uitgaven, dat is vaak makkelijker dan je denkt!

Op papier is de meest makkelijke stap om minder te gaan werken het terugbrengen van je uitgaven. In de praktijk lukt het echter vaak niet om dit ook voor elkaar te krijgen. Uit ervaring weten wij dat het voor 80% van de Nederlanders mogelijk is om tot 20% van de uitgaven te besparen. Zonder dat je jouw leefstijl hoeft aan te passen. Dit heeft niet zozeer met wilskracht te maken maar veel meer met hoe makkelijk je het voor jezelf hebt gemaakt om geld uit te geven.

We hebben een heel eenvoudig systeem ontwikkeld om je uitgaven terug te brengen. We noemen dit ook wel de BLI methode. In een aantal eenvoudige stappen creëer je inzicht in je uitgaven en helpen we je deze onder controle te krijgen. Dit kun je helemaal zelf gratis thuis doen. Nieuwsgierig geworden? Download dan hier onze uitleg over hoe dit werkt.

Voer een financieel inzichtgesprek of laat je helpen door een geldcoach.

Voor veel mensen is de stap van theorie naar praktijk lastig. Je kunt op veel websites lezen wat minder werken kost en waar je aan moet denken. Maar toch blijven er vaak vragen hangen. Bijvoorbeeld: “Geldt dit ook voor mij?”, “Wat kost dit mij nu specifiek?”, “Heb ik het wel goed berekend?” of “Hoe breng ik dit dan in de praktijk? Het kan goed helpen om je situatie een keer door te laten rekenen door een financieel adviseur. Nadeel is alleen dat deze vaak weer veel geld vragen (vaak tussen de €1.000 en €2.000).

Prikkl heeft slimme tools ontwikkeld om heel snel jouw situatie in beeld te brengen en scenario’s voor je door te rekenen. In ons Financieel Inzicht gesprek brengen we in 60 min je huidige en toekomstige financieel situatie in beeld. En we rekenen een scenario door (“bijv minder werken op moment X”). Je ontvangt na afloop een uitgebreid verslag waarin je alles na kunt lezen en wat je eventueel ook met je partner of werkgever kunt bespreken. Dit kost slecht €339. En het goede nieuws is dat dit vaak door werkgevers wordt betaald. Lees hier meer over het financieel inzicht gesprek.

Heb jij vooral moeite om je goede financiële voornemens in de praktijk te brengen? Dan is onze geldcoach misschien wat voor jou. Voor een bedrag van €219 begeleiden we je 3 maanden lang bij je geldzaken. We nemen het niet van je over maar coachen je om er beter in te worden, geven je tips en feedback op je geldgedrag. Lees hier meer over onze geldcoach.

Kijk of je op andere manieren inkomen kunt genereren

Er zijn verschillende manieren waarop je geld kunt verdienen als je minder gaat werken. Hier zijn een paar suggesties.

Verhoog je uurtarief.

Als je in plaats van fulltime, parttime gaat werken, kun je overwegen om je uurtarief te verhogen. Als je expertise hebt in een bepaald vakgebied, kan je werkgever bereid zijn om je meer te betalen voor de uren die je werkt.

Ga freelancen.

Als je een bepaalde vaardigheid hebt, zoals schrijven, ontwerpen of programmeren, kan je overwegen om als freelancer te werken. Op deze manier heb je meer controle over je eigen uren en kan je toch geld verdienen.

Passief inkomen genereren.

Er zijn verschillende manieren om passief inkomen te genereren, zoals het verkopen van digitale producten, het investeren in aandelen of het verhuren van een kamer in je huis.

Zoek een bijbaan.

Je kunt er ook voor kiezen om een ​​bijbaan te zoeken om extra geld te verdienen. Dit kan iets zijn dat je in je vrije tijd doet, zoals het werken in een winkel of het bezorgen van eten.

Bespaar op je uitgaven.

Als je minder gaat werken, kan je ook besparen op je uitgaven om financieel stabiel te blijven. Je kan bijvoorbeeld je abonnementen opzeggen of minder uitgeven aan boodschappen (zie hier).

Ontdek de tweedehands markt.

Als je spullen hebt die je niet meer nodig hebt, kan je ze verkopen. Dit kan variëren van kleding tot elektronica tot boeken. Er zijn verschillende websites en apps, zoals eBay, Marktplaats en Vinted, waarop je je spullen kunt verkopen. Op deze plekken kan je ook vaak heel voordelig spullen kopen!

Start een online bedrijf.

Er zijn verschillende online bedrijfsmodellen die je kunt verkennen, zoals affiliate marketing, het verkopen van digitale producten of dropshipping. Hierbij kan je geld verdienen zonder dat je fysiek aanwezig hoeft te zijn op een bepaalde locatie.

Investeer in vastgoed.

Investeren in vastgoed kan een manier zijn om passief inkomen te genereren. Dit kan variëren van het kopen van een huurwoning tot het investeren in vastgoedfondsen.

Geef bijles.

Als je goed bent in een bepaald vak, kan je overwegen om bijles te geven. Dit kan op verschillende niveaus, zoals middelbare scholieren of universiteitsstudenten.

Verhuur je auto.

Als je een auto hebt die je niet dagelijks gebruikt, kan je deze verhuren via platforms zoals Snappcar of Drivy. Op deze manier kan je geld verdienen zonder extra inspanning.

Het is belangrijk om te onthouden dat het verdienen van geld met minder werken niet altijd eenvoudig is en dat het tijd kan kosten om de juiste balans te vinden tussen werk en inkomen. Overweeg daarom verschillende opties en maak een weloverwogen keuze die past bij jouw financiële situatie en levensstijl.

Waarom zou mijn werkgever meewerken aan minder werken?

Er zijn verschillende redenen waarom een werkgever zou kunnen instemmen met minder werken voor een werknemer. Hier zijn een paar redenen waarom een werkgever mogelijk bereid is om een verzoek om minder te werken te accepteren.

Ten eerste hebben werkgevers vaak behoefte aan flexibiliteit. Als een werknemer minder wil werken, kan dit de werkgever flexibiliteit bieden in de planning van werkroosters en het verminderen van overuren of vakantiedagen. Hierdoor kan de werkgever beter inspelen op veranderende werkvereisten of klantbehoeften.

Ten tweede kan minder werken bijdragen aan tevredenheid en productiviteit. Werknemers die minder werken, kunnen zich meer tevreden voelen over hun baan en zich minder snel uitgeput voelen. Dit kan leiden tot een verhoogde productiviteit, creativiteit en betrokkenheid bij het werk.

Daarnaast leidt minder werken tot een kostenbesparing. Werknemers die minder werken, kosten de werkgever minder salaris, sociale lasten, en voordelen zoals pensioenen, verzekeringen, enzovoort. Dit kan voor sommige werkgevers een reden zijn om in te stemmen met minder werken, omdat het kan bijdragen aan kostenbesparingen.

Tenslotte speelt het imago van de werkgever een rol. Werkgevers die flexibel zijn en de werk-privébalans van hun werknemers respecteren, kunnen hun reputatie verbeteren en een aantrekkelijker werkgeversmerk opbouwen. Dit kan helpen bij het aantrekken en behouden van talentvolle werknemers in een competitieve arbeidsmarkt.

Het is belangrijk om te onthouden dat werkgevers niet altijd in staat zijn om te voldoen aan een verzoek om minder te werken. Dit kan afhangen van de werkvereisten en de beschikbare middelen. Het is daarom raadzaam om een open en eerlijk gesprek te hebben met jouw werkgever over de mogelijkheden en beperkingen voordat je een verzoek om minder werken indient.

Hoe fit ben jij? Download hieronder de BLI methode of doe onze financieel fit tests!

Verslag van BLI test