Prikkl verzorgt financiële communicatie & begeleiding van uw medewerkers

Wij doen dit namens werkgevers die hun medewerkers willen activeren na te denken over complexe vraagstukken zoals pensioen en duurzame inzetbaarheid. Prikkl neemt uw medewerkers bij de hand en geeft 1 op 1 begrijpelijk advies. Het resultaat is dat uw medewerker:

 • inzicht heeft in zijn of haar dagelijkse financiële situatie nu en bij pensioen
 • weet wat de financiële gevolgen van veranderingen in zijn of haar loopbaan
 • hulp krijgt bij het vaststellen van (financiële) doelen
 • financiële, en dus geestelijke, vrijheid voelt om keuzes te maken

Meer informatie of een gesprek aanvragen?

Versturen

 • null

  Succesvol activeren

 • Per leeftijdsgroep, zoals jongere medewerkers of 45 plussers
 • Per gebeurtenis, zoals nieuw in dienst, eerder stoppen of werkloos worden
 • Per thema, zoals financieel fit of pensioenbewustzijn
 • Per regeling, zoals veranderingen in pensioenregeling, wetgeving en beleggingswijze
 • Met een combinatie van on- en offline communicatie
 • null

  Interactieve online uitleg

 • Geen voorbereiding door de medewerker nodig
 • Eenvoudige vragen afgewisseld met korte uitleg video’s
 • Duurt 8 tot 15 minuten, afhankelijk van persoonlijke situatie
 • Persoonlijk profiel met actielijst (handelingsperspectief)
 • Samen bouwen aan vertrouwen en kennis
 • null

  Efficient financieel advies

 • Compleet adviesrapport
 • Persoonlijk financieel overzicht
 • Scherp tarief door efficiënt adviesproces
 • Duurt 45 tot 60 minuten
 • null

  Gestructureerde nazorg

 • Bewaking van gemaakte afspraken met medewerkers
 • Jaarlijkse advies update
 • Relevante suggesties o.b.v. persoonlijke informatiebehoefte

Van intentie…

Wij mensen houden van nature niet van verandering. We hebben de neiging om voor zekerheid te kiezen, kiezen bij voorkeur voor de optie met de minste kans op verlies en als we teveel keuzes krijgen, dan kiezen we niet. Daarnaast zijn we vaak onwetend over de financiële gevolgen van keuzes. Deze angst werpt dan ook hoge drempels op. Het schrikt mensen af en het ontbreekt aan motivatie om in beweging te komen. Dit staat op gespannen voet met de wens om wendbaar te zijn. Wij verlagen deze drempels voor uw medewerkers zodat zij in staat zijn de (financiële) gevolgen van veranderingen te overzien waardoor de wendbaarheid van uw organisatie toeneemt.

…naar actie

Wij begrijpen hoe mensen met complexe vraagstukken zoals duurzame inzetbaarheid en pensioen omgaan. Wij verlagen deze drempels door mensen op een eenvoudige manier een eerste stap te laten zetten. Samen met een adviseur, ondersteund door slimme tooling, komen we tot begrijpelijk inzicht en een financieel advies waarmee medewerkers zicht krijgen op de financiële (on)mogelijkheden van een aantal concrete loonbaanstappen. Wij noemen dit ‘handelingsperspectief’. De kennis om te overzien welke veranderingen tot welke gevolgen kunnen leiden om zo gericht in beweging te komen.

Vrijblijvende informatie of kennismaken?

Leuk als u belt:  085 – 8000 184