Werknemers

RVU Metalektro

Wil jij weten hoe de RVU Metalektro werkt en wat het voor je betekent? We leggen het graag voor je uit.

RVU Metalektro - introductie

Een Regeling Vervroegd Uittreden (ook wel RVU-regeling) is een regeling waarbij een werkgever aan jou als werknemer de mogelijkheid biedt om eerder met pensioen te gaan dan de geldende pensioenleeftijd. Het gaat daarbij om werknemers die zich onvoldoende hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd en niet in staat zijn gezond werkend de AOW-leeftijd te halen.

Om in aanmerking te komen voor de RVU Metalektro moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze vindt je hieronder. Je kunt ook hieronder het hele reglement van de RVU Metalektro downloaden.

RVU Metalektro - Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor de RVU Metalektro moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Je bent in dienst van een werkgever in een onderneming die onder de Cao Metalektro valt. Op de website van ROM kun je checken of jouw werkgever onder de Cao Metalektro valt.
  2. Je moet op de datum dat je uit dienst wilt treden tussen de 3 jaar en 6 maanden voor het ingaan van je AOW-gerechtigde leeftijd zitten. Je kunt je eigen AOW leeftijd en AOW bedrag hier op onze website zien.
  3. Je verdient niet meer dan € 4.220,-* bruto per maand (excl. toeslagen) bij een voltijdsdienstverband. En je hebt geen andere vorm van betaald werk.

*) bedrag van € 4.000,- is per 1 december 2022 geïndexeerd met de in de cao overeengekomen structurele loonsverhoging.

Als dit laatste punt niet voor jou geldt kun je nog steeds in aanmerking komen voor de RVU Metalektro. Namelijk als je voorafgaand aan je uittredingsdatum in een periode van vijf aaneengesloten jaren:

  • minimaal twee jaar regelmatig in ploegendienst of in consignatiedienst hebt gewerkt
  • óf regelmatig een SAO-toeslag of vergelijkbare toeslag hebt gehad.

Om dit aan te tonen moet je werkgever een verklaring ondertekenen.

Belangrijk om te weten:

  • Je kunt je vanaf januari 2022 tot en met 30 september 2025 aanmelden.
  • Je moet je minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden voor de datum van uit dienst treden aanmelden voor de RVU.
  • De RVU Metalektro beslist in principe binnen 30 dagen of je aanvraag wordt goedgekeurd. Aanmeldingen worden in behandeling genomen zolang er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

RVU Metalektro - Hoe werkt het?

Als je gebruik wil maken van de RVU regeling betekent dat dat je volledig moet stoppen met werken en dat je geen ander of nieuw betaald werk mag doen. Nadat je aanvraag voor een RVU-uitkering voorwaardelijk is goedgekeurd door de RVU moet je in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2025 op eigen verzoek uit dienst treden.

In de periode tussen het einde van je arbeidscontract en je AOW-leeftijd, krijg je een uitkering ter hoogte van de netto AOW-uitkering. In 2023 is dit € 2.037,- bruto per maand inclusief vakantiebijslag (of naar rato een deel ervan bij parttime werk). Je ontvangt dit bedrag voor een periode van maximaal 3 jaar. De hoogte van de RVU-uitkering wordt jaarlijks wettelijk bijgesteld.

Je kunt je inkomen vaak ook nog verder aanvullen door een stukje pensioen naar voren te halen. Als je meer wil lezen over hoe dit werkt of zelf wil uitrekenen wat je straks overhoudt. Lees dan dit artikel over eerder stoppen met werken.

Is het voor mij interessant om aan de RVU Metalektro deel te nemen?

Het is belangrijk om te weten dat een RVU-regeling niet altijd voordelig is voor jou als werknemer. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor je pensioenopbouw en je inkomsten. Daarom is het verstandig om goed na te denken over de keuze om gebruik te maken van een RVU-regeling en om je goed te laten informeren door jouw werkgever en eventueel de gevolgen van het gebruik van een regeling door laten rekenen door een  financieel adviseur.

Dat klinkt misschien ingewikkeld maar we hebben goed nieuws voor je. De werkgevers in de Metalektro hebben namelijk met elkaar in de CAO afgesproken dat je gratis financieel inzicht kunt krijgen van Prikkl. De kosten hiervan worden vergoed door het A+O fonds Metalektro. Lees hier meer over wat we voor je kunnen betekenen.

Aanmelden voor RVU Metalekro?

Wil je je aanmelden voor de RVU? Dat kan onder andere via de website https://www.rvumetalektro.nl/. Je vindt hier een aanmeldformulier en een handige checklist met de zaken die je moeten regelenen en aanleveren.