werknemers

Wat is de RVU-regeling?

Wat is RVU regeling?

Een Regeling Vervroegd Uittreden (ook wel RVU-regeling) is een regeling waarbij een werkgever aan jou als werknemer de mogelijkheid biedt om eerder met pensioen te gaan dan de geldende pensioenleeftijd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een organisatie moet bezuinigen of reorganiseren en afscheid wil nemen van oudere werknemers.

Als je gebruikmaakt van een RVU-regeling, kan dit gevolgen hebben voor je pensioenopbouw. Daarom moeten werkgevers extra kosten maken om ervoor te zorgen dat jij op een verantwoorde manier eerder met pensioen kunt gaan. De fiscale gevolgen van een RVU-regeling zijn vastgelegd in de Wet op de loonbelasting. Als een regeling als een RVU wordt aangemerkt, dan is er sprake van een belastingheffing van 52% over de totale uitkering die aan jou wordt gedaan. Dit geldt zowel voor de werkgever als voor jou.

Om deze belasting te vermijden, moeten werkgevers aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een van deze voorwaarden is dat de RVU-regeling niet leidt tot een hogere vervroegde pensioenleeftijd dan 3 jaar voor de AOW-leeftijd. Daarnaast moet jij een bepaalde leeftijd hebben bereikt, bijvoorbeeld 60 jaar, op het moment dat de RVU-regeling wordt aangeboden. Verder mag de regeling niet als doel hebben om jou te vervangen door een jongere werknemer en moet er sprake zijn van een goede financiƫle onderbouwing van de regeling.

Als jouw werkgever aan alle voorwaarden voldoet, kan de regeling als een ‘vrijgestelde RVU’ worden aangemerkt. Dit betekent dat er geen 52% belastingheffing van toepassing is. Jouw werkgever kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een bedrag te storten in een levensloopregeling of een andere oudedagsvoorziening. Hierdoor kun jij eerder met pensioen gaan zonder dat er sprake is van een RVU-regeling.

Het is belangrijk om te weten dat een RVU-regeling niet altijd voordelig is voor jou als werknemer. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor je pensioenopbouw en je inkomsten. Daarom is het verstandig om goed na te denken over de keuze om gebruik te maken van een RVU-regeling en om je goed te laten informeren door jouw werkgever en eventueel de gevolgen van het gebruik van een regeling door laten rekenen door Prikkl. Lees hier meer over wat we voor je kunnen betekenen.

In welke sectoren RVU regeling?

In Nederland kent de overheid sinds 1 januari 2021 een fiscale boete op RVU-regelingen, waardoor het aanbieden van een RVU-regeling voor werkgevers duurder is geworden. Toch zijn er nog enkele sectoren waarin RVU-regelingen nog worden aangeboden:

 1. Bouw&Infra
 2. Vervoer
 3. Motorvoertuigen en tweewielerbedrijf
 4. Schoonmaak- en Glazenwassersbranche
 5. Grafische sector
 6. Zoetwarenindustrie
 7. Metalektro
 8. Politie
 9. Verpleeg-verzorgingstehuizen & thuiszorg
 10. Dakbedekking
 11. Vleesindustrie

Het is goed om op te merken dat RVU-regelingen niet beperkt zijn tot deze sectoren en dat er mogelijk ook andere sectoren zijn waarin RVU-regelingen worden aangeboden.

Werk jij in een van deze sectoren: grafmedia, drankindustrie- en groothandel, zoetwarenindustrie of metalektro? Dan is het Prikkl financieel inzicht gesprek voor jou gratis.