Langer doorwerken

Langer doorwerken na pensioen. Wat is er mogelijk?

Steeds meer mensen kiezen ervoor om na hun pensioenleeftijd te blijven werken. Hoewel doorwerken na pensioen voordelen kan bieden, zijn er ook nadelen en risico’s verbonden aan deze keuze. Het is belangrijk om alle aspecten in overweging te nemen voordat je besluit om door te werken na je pensioenleeftijd.

Inleiding langer doorwerken

In deze blogpost gaan we dieper in op het onderwerp ‘langer doorwerken na pensioen’. Met de toenemende vergrijzing en veranderingen in de arbeidsmarkt wordt doorwerken na pensioen steeds meer een realiteit. Veel mensen kiezen ervoor om na hun pensioenleeftijd te blijven werken om verschillende redenen, zoals extra inkomen, sociale contacten en structuur en routine in het dagelijks leven.

Onderzoek laat zien dat veel mensen door willen werken.

In 2019 gaf 77 procent van de werknemers van 45 tot 65 jaar aan dat zij eventueel tot een hogere leeftijd zouden willen doorwerken. De mogelijkheid om de loopbaan voort te zetten met minder uren of minder dagen per week is met afstand de meest genoemde omstandigheid waaronder zij langer zouden willen doorwerken (49 procent). Verder geeft 24 procent aan dat zij tot een hogere leeftijd zouden willen doorwerken wanneer stoppen financieel onaantrekkelijker zou worden, of wanneer zij lichter werk zouden kunnen doen. Dit blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2019, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 58 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar.

Bekijk zowel de voordelen als de nadelen.

Hoewel doorwerken na pensioen voordelen kan bieden, zijn er ook nadelen en risico’s verbonden aan deze keuze. Het is belangrijk om alle aspecten in overweging te nemen voordat je besluit om door te werken na je pensioenleeftijd.

Het nemen van loopbaankeuzes kan lastig zijn, vooral als het gaat om de financiële gevolgen hiervan. Dit is waar Prikkl in beeld komt. Wij bieden laagdrempelig inzicht in de financiële gevolgen van loopbaankeuzes. Dit artikel is bedoeld om je meer inzicht te geven in de voordelen van doorwerken na pensioen, de mogelijkheden om door te werken na pensioen, en de fiscale en arbeidsrechtelijke gevolgen hiervan. We zullen ook ingaan op hoe Prikkl kan helpen bij het maken van loopbaankeuzes na pensioen.

De mogelijkheden van langer doorwerken na pensioen

De pensioenleeftijd is in veel landen de afgelopen jaren gestegen en mensen leven langer en gezonder. Dit heeft geleid tot een toenemend aantal mensen dat ervoor kiest om door te werken na hun pensioenleeftijd. Er zijn verschillende mogelijkheden als het gaat om doorwerken na pensioen en de wet- en regelgeving verschilt per land.

Wet- en regelgeving omtrent doorwerken na pensioen

In Nederland kun je ervoor kiezen om door te werken na je pensioenleeftijd. Het is belangrijk om te weten dat als je doorwerkt na je AOW-leeftijd (de leeftijd waarop je recht hebt op een AOW-uitkering), je geen AOW-premie meer betaalt en je AOW-uitkering niet meer stijgt. Daarnaast kan het doorwerken na pensioen invloed hebben op andere regelingen, zoals je pensioenregeling en je belastingaangifte. Het is daarom belangrijk om je goed te laten informeren over de regelgeving omtrent doorwerken na pensioen in jouw land.

Redenen om door te werken na pensioen

Er zijn verschillende redenen waarom mensen ervoor kiezen om door te werken na hun pensioenleeftijd. Een belangrijke reden is extra inkomen. Veel mensen hebben na hun pensioen niet genoeg inkomen om comfortabel te kunnen leven en kiezen er daarom voor om door te werken. Daarnaast kan doorwerken na pensioen ook sociale contacten bieden en structuur en routine in het dagelijks leven.

Verschillende vormen van langer doorwerken na pensioen

Er zijn verschillende vormen van doorwerken na pensioen, afhankelijk van jouw persoonlijke voorkeur en situatie. Hier zijn een paar voorbeelden.

Ten eerste kun je in loondienst blijven. Dit is de meest gebruikelijke vorm van doorwerken na pensioen. Je blijft bij je huidige werkgever of gaat bij een nieuwe werkgever in loondienst werken. Het voordeel hiervan is dat je een vast inkomen hebt en je je geen zorgen hoeft te maken over de administratie van een eigen bedrijf.

Je kunt ook zelfstandig ondernemen. Als je graag je eigen baas wilt zijn, kun je ervoor kiezen om een eigen bedrijf te starten. Dit kan bijvoorbeeld een consultancybedrijf of een webshop zijn. Het voordeel hiervan is dat je meer vrijheid hebt, maar er komen ook meer administratieve en financiële verantwoordelijkheden bij kijken.

Of je kunt vrijwilligerswerk gaan doen. Als je geen behoefte hebt aan extra inkomen, maar wel actief wilt blijven en iets wilt betekenen voor de samenleving, kun je vrijwilligerswerk overwegen. Dit kan bijvoorbeeld bij een lokale vereniging of een maatschappelijke organisatie.

Het is belangrijk om de verschillende vormen van doorwerken na pensioen te overwegen en te bepalen wat het beste bij jou past.

Voordelen van langer doorwerken na pensioen

Doorwerken na pensioen heeft zowel financiële als niet-financiële voordelen. Hieronder worden deze voordelen nader toegelicht:

Financiële voordelen van doorwerken na pensioen

  1. Hoger pensioeninkomen. Door te blijven werken na pensioenleeftijd, kun je extra pensioen opbouwen. Dit betekent dat je later meer inkomen hebt om van te leven.
  2. Aanvulling op AOW-uitkering. Als je na je AOW-leeftijd doorwerkt, kun je je AOW-uitkering aanvullen met je salaris. Hierdoor heb je u een hoger inkomen dan alleen een AOW-uitkering.
  3. Minder vermogensverlies, Als je stopt met werken, moet je mogelijk je vermogen aanspreken om rond te komen. Door langer door te werken, hoef je minder van je vermogen te gebruiken en behoudt je meer financiële stabiliteit.

Niet-financiële voordelen van doorwerken na pensioen

  1. Sociale contacten. Door te blijven werken na pensioenleeftijd, blijf je sociale contacten houden en blijf je onderdeel van een werkgemeenschap.
  2. Mentale en fysieke gezondheid. Door te blijven werken, blijf je mentaal en fysiek actief, wat een positief effect heeft op je gezondheid en welzijn.
  3. Zingeving. Door te blijven werken, kun je een gevoel van zingeving en nuttigheid behouden. Het gevoel hebben dat je iets bijdraagt aan de maatschappij kan erg waardevol zijn.

Door te blijven werken na pensioenleeftijd, kun je niet alleen financiële voordelen behalen, maar ook genieten van de vele niet-financiële voordelen die werk met zich meebrengt. Het is belangrijk om deze voordelen mee te nemen bij het overwegen van de keuze om door te werken na pensioen.

Mag je langer doorwerken na pensioen?

Als je de AOW-leeftijd hebt bereikt, heb je recht op AOW-uitkering en kun je ervoor kiezen om door te werken. Maar hoe lang mag je doorwerken na je pensioen?

AOW-leeftijd en pensioenleeftijd

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop je recht hebt op een AOW-uitkering van de overheid. Deze leeftijd wordt bepaald door de overheid en wordt berekend op basis van je geboortedatum. De pensioenleeftijd is de leeftijd waarop je met pensioen kunt gaan en is afhankelijk van je pensioenregeling. Wil jij weten wat je AOW leeftijd is? Klik dan hier.

Mogelijkheden om door te werken na pensioen

Als je na je pensioen wilt blijven werken, zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kun je ervoor kiezen om door te werken bij je huidige werkgever of bij een nieuwe werkgever. Ook kun je ervoor kiezen om als zelfstandige aan de slag te gaan.

Wettelijke regelingen omtrent doorwerken na pensioen

De overheid heeft regelingen getroffen om doorwerken na pensioen te stimuleren. Zo kun je als AOW-gerechtigde onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor je AOW-uitkering. Wel kan het zo zijn dat je door het bijverdienen meer belasting moet betalen. Doordat je totale inkomen stijgt kan je in een andere belastingschijf terecht komen. Daarnaast kunnen er afspraken zijn gemaakt in de pensioenregeling van je werkgever over doorwerken na pensioen. Het is daarom altijd verstandig om de pensioenregeling goed door te nemen voordat je besluit om door te werken na je pensioen.

Belastingvrij bijverdienen na pensioen

Als je na je pensioen doorwerkt, mag je ook bijverdienen zonder dat je daar extra belasting over betaalt. Er gelden wel bepaalde regels en grenzen voor het belastingvrij bijverdienen na pensioen.

Mogelijkheden om belastingvrij bij te verdienen na pensioen

Er zijn verschillende manieren om belastingvrij bij te verdienen na je pensioen.

  • Gebruik maken van de heffingskortingen. Ook als je geen of weinig inkomen hebt, kun je recht hebben op heffingskortingen. Dit zijn kortingen op de belasting die je moet betalen. De hoogte van de heffingskortingen is afhankelijk van je persoonlijke situatie, zoals je leeftijd, of je een partner hebt en of je kinderen hebt.
  • Werken als freelancer of ZZP’er. Als je na je pensioen besluit om te gaan werken als freelancer of ZZP’er, kun je profiteren van bepaalde fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek. Hiermee kun je een bepaald bedrag aftrekken van je winst, waardoor je minder belasting hoeft te betalen.
  • In loondienst werken. Als je na je pensioen in loondienst gaat werken, kun je ook profiteren van heffingskortingen en andere fiscale voordelen. Wel is het belangrijk om te weten dat je loonbelasting moet betalen over je inkomen, ook als je al AOW ontvangt.

Belastingregels en -grenzen voor bijverdienen na pensioen

Als je belastingvrij wilt bijverdienen na je pensioen, moet je rekening houden met de volgende regels en grenzen.

De inkomsten die je hebt uit werk naast je AOW-uitkering mogen niet hoger zijn dan het maximum dagloon. In 2023 is dit € 232,25 bruto per dag, wat neerkomt op ongeveer € 6.072,- bruto per jaar.

Als je meer verdient dan het maximum dagloon, moet je over het extra inkomen wel belasting betalen.

Wanneer  je naast je AOW-uitkering ook nog een pensioen ontvangt, moet je ook rekening houden met de fiscale grenzen die gelden voor je pensioeninkomen. Als je te veel verdient, kan het zijn dat je meer belasting moet betalen over je pensioen.

Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar je persoonlijke situatie en de mogelijkheden en grenzen voor belastingvrij bijverdienen na je pensioen. Zo voorkom je vervelende verrassingen achteraf.

Financiële en arbeidsrechtelijke gevolgen van langer doorwerken

Als je ervoor kiest om langer door te werken na je pensioen, zijn er verschillende financiële en arbeidsrechtelijke gevolgen om rekening mee te houden. Hieronder zullen we deze gevolgen kort bespreken.

Financiële gevolgen van langer doorwerken

Als je ervoor kiest om door te werken na je pensioen, kan dit financiële voordelen hebben. Je verdient immers extra inkomen waardoor je financiële situatie kan verbeteren. Echter, het kan ook gevolgen hebben voor je pensioenuitkering. Bij sommige pensioenregelingen wordt het pensioen stopgezet wanneer je weer gaat werken. Andere regelingen laten het pensioen doorlopen maar kunnen een korting toepassen op de pensioenuitkering. Het is belangrijk om dit goed te onderzoeken bij je eigen pensioenfonds.

Wanneer je al AOW ontvangt, dan heeft doorwerken ook gevolgen voor de AOW-uitkering. Bij doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd blijft de AOW-uitkering ongewijzigd, maar de inkomsten uit werk kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van andere toeslagen en uitkeringen, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag.

Arbeidsrechtelijke gevolgen van langer doorwerken

Als je na je pensioen doorwerkt, heb je nog steeds te maken met arbeidsrechtelijke regels. Zo blijf je onder andere recht hebben op loon, vakantiedagen, en een veilige werkomgeving. Echter, er zijn wel enkele verschillen ten opzichte van reguliere werknemers. Zo geldt er geen opzegtermijn als je ontslagen wordt na je pensioen en mag een werkgever geen aanspraak maken op een concurrentiebeding.

Het is belangrijk om te weten dat een werkgever niet verplicht is om iemand na de pensioenleeftijd in dienst te houden. Ook kan het lastiger zijn om als oudere werknemer een nieuwe baan te vinden. Het kan daarom verstandig zijn om van tevoren goed na te denken over je toekomstige carrièreperspectieven en mogelijkheden.

Wanneer je ervoor kiest om door te werken na je pensioen, is het daarom belangrijk om goed te onderzoeken wat de financiële en arbeidsrechtelijke gevolgen zijn. Zo kun je een weloverwogen keuze maken en weet je waar je aan toe bent.

Tips om succesvol langer door te werken

Doorwerken na je AOW-leeftijd kan ook problemen en valkuilen met zich meebrengen. Zo kan het zijn dat je minder goed kunt functioneren omdat je bijvoorbeeld lichamelijke klachten hebt of omdat je minder snel leert. Ook kan het zijn dat je minder goed kunt omgaan met veranderingen op de werkvloer of dat je minder goed met je collega’s overweg kunt. Daarnaast kan het zo zijn dat je minder gemotiveerd bent om door te werken omdat je bijvoorbeeld liever meer tijd wilt besteden aan je hobby’s of aan je kleinkinderen.

Als je na je AOW-leeftijd wilt doorwerken, is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Hieronder volgen een aantal tips om succesvol door te werken na je AOW-leeftijd.

Overleg met je werkgever.

Als je in loondienst werkt, is het belangrijk om te overleggen met je werkgever over de mogelijkheden om na je pensioen door te werken. Bespreek de gewenste werkuren, de taken die je wilt uitvoeren en de arbeidsvoorwaarden. Het is ook belangrijk om te kijken of er mogelijkheden zijn om de pensioenuitkering aan te vullen.

Zorg voor een goede balans tussen werk en privé.

Het is belangrijk om voldoende tijd te besteden aan je hobby’s, aan je familie en aan je vrienden. Zo voorkom je dat je overbelast raakt en kun je beter functioneren op het werk.

Blijf jezelf ontwikkelen.

Door jezelf te blijven ontwikkelen, blijf je bij de tijd en kun je beter omgaan met veranderingen op de werkvloer. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van cursussen of door het lezen van vakliteratuur.

Houd rekening met je gezondheid.

Het is belangrijk om voldoende te bewegen, gezond te eten en op tijd rust te nemen. Zo blijf je fit en gezond en kun je beter functioneren op het werk.

Maak gebruik van je ervaring en kennis.

Door je ervaring en kennis te delen met je collega’s, kun je een waardevolle bijdrage leveren aan het bedrijf waar je werkt.

Plan vooruit.

Als je ervoor kiest om door te werken na je pensioen, is het belangrijk om ook vooruit te plannen. Denk na over hoeveel langer je wilt doorwerken en hoe je je pensioen wilt aanvullen. Zorg dat je voldoende geld opzijzet en vraag advies aan een financieel adviseur.

Door rekening te houden met deze tips, kun je succesvol doorwerken na je AOW-leeftijd en blijven genieten van je werk en je vrije tijd.

Prikkl als hulpmiddel bij loopbaankeuze over langer werken

Bij het maken van loopbaankeuzes na pensioen kan het fijn zijn om professioneel advies in te winnen. Prikkl Financieel Inzicht kan hierbij helpen.

Prikkl is een onafhankelijke organisatie die mensen op een laagdrempelige manier inzicht geeft in de financiële gevolgen van loopbaankeuzes. In een gesprek van 60 minuten wordt de financiële situatie van de cliënt inzichtelijk gemaakt en wordt er advies gegeven over eventuele vervolgstappen. Het gespreksverslag dat na afloop wordt gestuurd, biedt duidelijkheid en overzicht.

Een groot voordeel van Prikkl ten opzichte van traditionele financiële adviseurs is dat ze onafhankelijk zijn en geen producten verkopen. Het advies is dus het product en er is geen sprake van verborgen belangen. Daarnaast legt Prikkl.nl alles uit in begrijpelijke taal, wat ervoor zorgt dat iedereen het advies goed kan begrijpen en toepassen.

Werkgevers zijn vaak bereid om de kosten voor een gesprek met Prikkl te vergoeden. In een aantal sectoren zijn er zelfs CAO-afspraken gemaakt waarin is vastgelegd dat de kosten van een gesprek met Prikkl worden vergoed. Dit geldt onder andere voor de CAO Metalektro, CAO Grafimedia, CAO Drankindustrie- en groothandel en CAO Zoetwaren.

Prikkl kan dus een waardevol hulpmiddel zijn bij het maken van loopbaankeuzes na pensioen. Door het inwinnen van professioneel advies kunnen mensen beter geïnformeerde keuzes maken en financiële problemen in de toekomst voorkomen.

Conclusie voordelen, nadelen, mogelijkheden langer werken

In dit artikel hebben we de voordelen van doorwerken na pensioen besproken, evenals de mogelijkheden en regelgeving omtrent doorwerken na de AOW-leeftijd en het belastingvrij bijverdienen na pensioen. We hebben ook gekeken naar wat er verandert op het werk als men doorwerkt na de AOW-leeftijd en tips gegeven om succesvol door te werken na deze leeftijd.

Het is belangrijk om financieel inzicht te hebben bij loopbaankeuzes en Prikkl.nl kan hierbij helpen door middel van hun diensten. Als onafhankelijke adviseurs bieden zij in begrijpelijke taal inzicht in de financiële gevolgen van loopbaankeuzes.

Mocht je overwegen om na pensioen door te werken, dan is het verstandig om je goed te informeren over de mogelijkheden en regelgeving. Het kan financiële voordelen bieden, maar er zijn ook valkuilen waar je rekening mee moet houden.

Kijkend naar de toekomst zal het doorwerken na pensioen steeds meer voorkomen en is het van belang om de juiste informatie en ondersteuning te hebben bij het maken van loopbaankeuzes. Prikkl kan hierbij een waardevolle hulpbron zijn.

Neem voor meer informatie contact op met Prikkl en ontdek de mogelijkheden om financieel inzicht te krijgen in jouw loopbaan en pensioen.